renata.fucikova@volny.cz
Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

Nakladatel chtěl navázat na ohlas první knihy série Největší Češi, rozhodl, že druhý díl představí životní příběh Masaryka.

Byla to obrovská výzva, vzala jsem si čas na rozmyšlenou. Pak jsem v naší domácí knihovně objevila starý Masarykův životopis a bylo rozhodnuto. Text i obrazy jsem rozložila do dvoustran, aby připomínaly články v rozevřeném dvoulistu novin. Časové údaje jsem z textu vytáhla do záhlaví kapitol. Vyprávění ožilo, údaje ale přitom zůstaly přesné. Dekorativní pruhy v sobě nesou podprahové informace o atmosféře jednotlivých událostí. Předsádky ukazují Evropu na začátku a na konci Masarykova života, na první pohled jsou vidět obrovské geopolitické změny, na nichž měl podíl i sám TGM.