renata.fucikova@volny.cz
Vyprávění ze Starého zákona

Vyprávění ze Starého zákona

Na začátku téhle práce byly moje starší lineární kresby.

Nakladateli se líbily, a tak mě vyzval, ať zkusím v podobném duchu ilustrovat Bibli. Dostala jsem volnou ruku ve výběru kapitol a nakonec i důvěru k vypracování vlastních textů. Jejich délku jsem podřizovala velikosti ilustrací. Chtěla jsem vytvořit protiváhu barvotiskových biblických publikací, které se k nám tehdy po třiceti letech duchovního hladovění valily ze zahraničí. Chtěla jsem vytvořit rodinnou knihu. Pro děti spoustu živých detailů a pro jejich rodiče ušlechtilou barevnost a kompozice s duchovním nábojem.