renata.fucikova@volny.cz
Obrazy ze Starého zákona

Obrazy ze Starého zákona

Starověké příběhy z Předního východu jsem obrazem a slovem vyprávěla už jednou. Ale teď jsem o dvacet let zralejší, jejich sdělení ke mně mluví intenzívněji.

Osudy pastevců putujících vyprahlými pláněmi v sobě nesou hlavně poselství o obyčejné lidskosti. Vyprávějí o věčném bloudění, o hašteření, o smlouvání s anděly, o odcizení a usmíření sourozenců, o krutosti utlačovatelů a tichém vzdoru utlačovaných. Mají pro nás ale to nejdůležitější sdělení: daly nám nejlidštější ze všech zákonů, jakými se kdy lidstvo řídilo.  Pokyny, jak projít životem, aniž bychom sami sobě nebo ostatním lidem ubližovali.