renata.fucikova@volny.cz
Shakespeare

Shakespeare

12 převyprávěných her v historických souvislostech.

Původně jsem byla přizvaná k ilustrování klasických převyprávění z pera Evy Vrchlické. Ale rozhodla jsem se, že nabídnu dnešním dětem převyprávění nová, v jazyku, který je pro ně srozumitelný, se spoustou ilustrací, které evokují dobu renesance. Každá hra je opatřena dvěma historickými exkursy, které se vážou k jejímu obsahu. Dozvíte se, jak lidé v renesanci žili, jak se oblékali, jak válčili, co jedli, kde trávili radovánky, s čím se léčili, s čím se potýkali...