renata.fucikova@volny.cz
Obrazy z Nového zákona

Obrazy z Nového zákona

Pokračování Obrazů ze Starého zákona.

Bohatě ilustrované převyprávění příběhu Ježíše Krista a jeho prvních učedníků. K deseti nejdůležitějším zákonům dobrého lidského soužití přidal tesař z Nazaretu zákon nový a nejdůležitější: zákon odpuštění a vzájemné lásky. Sám na své učení doplatil a po něm i jeho následovníci.